The prephouse

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


The Prephouse is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten zullen we bepaalde informatie over u verkrijgen. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. We slaan de door u verstrekte persoonsgegevens alleen rechtstreeks op en gebruiken deze in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld bij het betalen van een bestelling). We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven:

• Emailadres
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• IP-adres

Waarom worden je gegevens verwerkt?

The Prephouse gebruikt je gegevens alleen voor haar dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de toewijzing die jij verstrekt. The Prephouse verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om schriftelijk. Ook worden je persoonlijke gegevens gebruikt om jouw gedrag te analyseren voor verbeteringen van de website (Google Analytisc).

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van gegevensverzameling te bereiken. De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en zijn daarom niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.en je persoonlijke gegevens gebruikt om jouw gedrag te analyseren voor verbeteringen van de website (Google Analytisc).

Delen met derden

The Prephouse verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

The Prephouse
info@theprephouse.nl